Қазақстандағы ХҚЕС бойынша қаржылық есептілік - FCHAIN
career

ХҚЕС: оларды енгізудің артықшылықтары мен ерекшеліктері

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (ХҚЕС) бүкіл әлем бойынша түрлі компаниялар пайдаланатын бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті  дайындаудың жалпы қабылданған Ережелері біріздендірілген талаптар мен қағидаттардың тұрақты жаңартылып отыратын кешені болып табылады. Мұндай көшудің қажеттілігі компаниялардың өз жұмысын сапалы және ашық ету мүмкіндігіне негізделген, олардың одан әрі халықаралық қатынастар деңгейіне кірігуіне  негіз болады.  Бұл ретте компаниялардың теңгерімі нақты нақтыланатын бухгалтерлік есеп одан әрі өтудің міндетті шарты болып табылады.

Қазақстанда ХҚЕС стандарттарын өту және одан әрі сақтау шешімі бизнестің шетелдік иелеріне, сондай-ақ мүдделі инвесторларға өз жұмысының барабар қаржылық нәтижелерін ұсыну мүмкіндігіне негізделген. Егер бір компания кассалық әдіс бойынша қаржылық есептілікті берсе, ал екіншісін кірістерді есептеу әдісі  бойынша берсе, онда сандар  бір-бірімен теңесетін болады, және іс  кімде жақсы жүреді,  анықтау мүмкін емес.  Дәл осы қаржылық есептілік ХҚЕС сәйкес одан әрі салу мәселесін шешуге мүмкіндік береді, сондай-ақ компаниялардың өз жұмысының ашықтығы мен сенімділігін куәландырады.

ХҚЕС енгізудің басты ерекшеліктері

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары шынайы және қисынды құрылған  ақпаратты  ұсыну қамтамасыз етілетін компаниялардың қаржылық және шаруашылық қызметін жүргізу талаптары мен ережелерінің нақты тізбесі болып табылады. Осындай тәсілдің арқасында Қазақстан компаниялары шетелдік инвесторларды  қызықтырып қана қоймай, халықаралық нарықтарға шығу үшін жол дайындайды.

Әрбір жеке жағдайда компаниялардың жұмысы қандай стандарттарға сәйкес келуі тиіс екенін тек дайындалған тәжірибелі маман ғана анықтай алады. Бұл ретте аудиттің халықаралық стандарттары, басқару есебі және әрбір кәсіпорынның қаржылық  қызметінің нәтижелерін дайындау Қазақстанда нарықтық экономиканы қалыптастыруға және одан әрі дамытуға бағытталған мемлекеттің жалпы саясатының  қосымша құрамдас  бөлігі болып табылатыны міндетті түрде ескеріледі. Қолданыстағы және ұсынылатын талаптардың арасында:

  • ХҚЕС негізгі құралдар;
  • Пайдаға салынатын салықтар;
  • Аралық қаржылық есептілік;
  • Ақша қаражатының қозғалысы;
  • Инвестициялық мүлік.

Кәсіпқойларға көмек көрсету тек мамандарды дайындауға және тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізуге байланысты техникалық мәселелерді шешуге ғана емес, сондай-ақ тек жақсы жаққа ғана емес, ерекшеленуі мүмкін жаңа қаржылық көрсеткіштерді қолдануды бастауға да қатысты.

ХҚЕС пен ХАС-қа көшудегі қиындықтар

Қазақстан аумағында ХҚЕС бойынша есепке алу критерийлерін енгізудің басты кедергілерінің бірі халықаралық талаптардың елдің өз заңнамасының қолданыстағы нормаларына қайшы келуі болып табылады. Бұл мәселені барлық нюанстарды жақсы білетін және барлық қабылданған шешімдердің тәуекелдерін алдын ала болжай алатын дайындалған мамандар ғана дұрыс реттей алады. Елеулі проблема ХҚЕС талаптарын мемлекеттік тілге нақты аударудың болмауына қатысты, осыған байланысты есептер мен көрсеткіштердің көпшілігі қосымша түсіндірулер мен нақтылаушы бөлшектерді талап етеді. Бұл ретте барлық қажетті түзетулерді есепке алу, әдетте, үлкен кешігумен және жұмыс ресурстарының жоғары шығындарымен жүргізіледі.

Екінші маңызды сәт оқиғаның экономикалық мазмұнының оның заңды сүйемелдеуімен басымдығына қатысты. Егер Қазақстан ХҚЕС-ті салыстыруды практикада қарайтын болсақ, онда салық инспекциясы үшін халықаралық талаптар бойынша қаралып отырған оқиға өзімен өзі болып табылатын және оның бағасы заңды мазмұннан өзгеше болатын операцияны құжаттамалық растау қажет. Кәсіби маман үшін ХҚЕС стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті аудару процесі әлдеқайда көп нюанстар мен сұрақтарға ие, сондықтан мұндай шешім алдымен компанияның жеке мүмкіндіктерін өлшеп, дұрыс бағалау маңызды.

Халықаралық талаптарға сәйкестігі жергілікті компанияларға халықаралық капитал нарығына белсенді араласуға, сондай-ақ шетелдік серіктестермен ынтымақтастық мүмкіндігін алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте әлі де қиындықтар бар:

  • мұндай талаптардың Қазақстанның салт-дәстүрлері мен ұлттық ерекшеліктеріне сәйкес келмеуі;
  • елдердің даму деңгейіндегі айырмашылықтар;
  • мамандардың өз біліктілігінің жеткіліксіздігі;
  • аударманың дұрыс еместігіне байланысты терминдердің шифрын шешу күрделілігі;
  • Қазақстандағы қолданыстағы құқықтық нормалардың ХҚЕС принциптерімен сәйкес келмеуі

Аудит пен қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын енгізу барлық жағдайды дұрыс бағалай алатын және елдің қолданыстағы заңдарының халықаралық ережелермен сәйкес келмеуі қиындықтарынан шығудың дұрыс жолын таба алатын мамандарға сену маңызды. Халықаралық нарыққа шығу және ауқымды келісім-шарттар жасасу мүмкіндігін іске асыру ХҚЕС-ке көшуге қажетті себептердің бірі болып табылады, бірақ рәсімінің өзі бухгалтерлердің, салық жөніндегі мамандардың, сондай-ақ заңгерлер мен экономистердің қатысуымен кешенді  түрде  орындау маңызды. Тек осындай жағдайда ғана компания басшылығы қызметкерлердің үйлесімді жұмысының тиімді нәтижесіне сене алады.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation